Privacy policy

Generation Z collects and processes some information about you. Please read this policy to get more information about data processing.

Following information is gathered from the user:

Authentication information

Email address

IP address

Your birth year (opt-in)

Your t-shirt size and style (opt-in)

Consent for participating in the ECSC qualifier (opt-in)

Consent for receiving newsletter about possible opportunities in the industry (opt-in)

Following information is generated when using the service:

Technical log information

Information about solved challenges and total point score

Information if the user wants to participate to the leaderboard

Purpose of the processing the data is to provide the service and to select the winners. Also some details are processed to allow possible communication with the participants.

The information is processed as long as the competition is run. After it has ended, Generation Z preserves information of the winners to deliver the prizes and to discuss possible job opportunities.

Following processors are used to process personal data: Elisa, Accenture Security, F-Secure, Fraktal, 2NS, KPMG, Nixu, Silverskin, Keskusrikospoliisi, Loihde Trust, HelSec ry, Disobey ry, Women4Cyber Finland ry, Traficom, Ulkoministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Elisa Oyj to provide capacity services, hosted in the AWS European zone.

Also, personal information might be transferred to Generation Z partners, with the permission of the participants, should the organizations wish to discuss further job or internship opportunities with the participants.

The data subject has right to:

Ask copy of the information that Generation Z is processing.

Ask Generation Z to stop processing the data or remove the data related to the data subject.

Complain about the processing to supervisory authority.

By participating the challenge you accept the processing your personal data in aforementioned manner.

Contact details for personal data processing, modifications and removals: riku.juurikko[at]elisa.fi


Tietosuojapolitiikka

Gen Z kerää ja käsittelee käyttäjistään joitain tietoja. Perehdythän tähän tietosuojapolitiikkaan saadaksesi lisätietoja tietojen käsittelystä.

Käyttäjistä kerätään seuraavat tiedot:

Autenkaatiotiedot

Sähköpostiosoite

IP-osoite

Syntymävuosi (vapaaehtoinen)

T-paidan koko ja tyyli (vapaaehtoinen)

Suostumus ilmoittautua ECSC-karsintaan (vapaaehtoinen)

Suostumus uutiskirjeeseen, kyberalaan liittyvistä mahdollisuuksista (vapaaehtoinen)

Seuravaat tiedot generoituvat käyttäessäsi palvelua:

Tekniset lokitiedot

Haasteiden ratkaisut ja yritykset, sekä pistemäärät

Tieto, haluaako käyttäjä olla julkisella pistetaulukolla

Tietojen käsittelyn perusteena on tarjota palvelua ja valita voittajat. Joitain tietoja käytetään osallistujien kanssa kommunikoimiseen.

Tietoja käsitellään kilpailun keston ajan. Kilpailun päättymisen jälkeen Gen Z säilyttää tiedot voittajista palkintojen jakoa ja mahdollisia työllistymistilaisuuksia varten.

Seuraavat tahot käsittelevät tietoa: Elisa, Accenture Security, F-Secure, Fraktal, 2NS, KPMG, Nixu, Silverskin, Keskusrikospoliisi, Loihde Trust, HelSec ry, Disobey ry, Women4Cyber Finland ry, Traficom, Ulkoministeriö sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Alusta ylläpidetään Elisa Oyj:n omistamalla AWS:n Euroopassa sijaitsevassa pilvipalvelussa.

Henkilötietoja voidaan myös välittää osallistujan suostumuksella Gen Z:n kumppaneille, mikäli organisaatiot haluvat keskustella työllistymismahdollisuuksista osallistujien kanssa.

Tietojen käsittelyn kohteella on oikeus:

Pyytää kopiota Gen Z:n käsittelemistä tiedoista

Pyytää Gen Z:a lopettamaan tietojensa käsittely, sekä poistamaan käsittelyn kohteeseen liittyvät tiedot

Tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle

Osallistumalla haasteeseen hyväksyt, että tietojasi käsitellään edellä mainitulla tavalla.

Yhteystieto tietojen muokkaamisen, käsittelyn lopettamisen ja tietojen poistamisen varalle: riku.juurikko[at]elisa.fi